Trainingen

‘Vertel het mij en ik zal het vergeten, toon het mij en ik zal het me kunnen herinneren, laat het me doen en ik zal het kunnen’. Confucius

Contact

Trainingen

Ik geloof in korte, maatwerk trainingen, waarbij de leerdoelen van de deelnemer centraal staan en herhaling zorgt voor verankering. Doelgerichte en praktische trainingen, gericht op zelfinzicht, reflectie, bewust gedrag en gerichte kennis.

Aanbod trainingen:

  • Communicatie en samenwerking;
  • Krachtig HRM;
  • Grip op verzuim en re-integratie;
  • In regie als leidinggevende;
  • Personeelsmanagement;
  • Effectieve personeelsgesprekken.

 

In een open gesprek bespreken we de vraag/ behoefte. De aanleiding, het doel, de doelgroep, de opbouw, de methode etc. stellen we helder. Eventueel materiaal/ praktijkcasussen uit de organisatie worden vertaald in de training. Naast een goede uitvoering, evalueer ik de voortgang en volgt er een eindgesprek. Hierdoor wordt de kwaliteit van de training en het geleerde in de praktijk geborgd.

De deelnemers spreek ik vooraf persoonlijk om beeld te hebben bij de leerbehoefte, leerbaarheid en verwachtingen.

Veelal vinden trainingen in company plaats, om zo effectief mogelijk te zijn in tijd en flexibiliteit. Indien gewenst worden trainingen extern verzorgd.

Terug