Trainingen

‘Vertel het mij en ik zal het vergeten, toon het mij en ik zal het me kunnen herinneren, laat het me doen en ik zal het kunnen’. Confucius

Contact

Trainingen

Op maat stellen we doelgerichte en praktische trainingen samen, gericht op kennisvergroting, ontwikkeling van vaardigheden en de inzet voor ander gedrag.

Aanbod trainingen:

  • Grip op verzuim en re-integratie,
  • In regie als leidinggevende,
  • Personeelsmanagement,
  • Effectieve personeelsgesprekken
  • Arbeidsrecht in de praktijk

In een open gesprek bespreken we de vraag/behoefte. De aanleiding, het doel, de doelgroep, de opbouw, de methode etc. stellen we helder. Eventueel materiaal/ praktijkcasussen uit de organisatie worden vertaald in de training. Naast een goede uitvoering, evalueren we de voortgang en volgt er een eindgesprek. Dit helpt om de kwaliteit van de training te borgen en het geleerde in de praktijk te borgen.

De deelnemers spreken we vooraf om beeld te hebben bij de leerbehoefte, leerbaarheid en verwachtingen.

Veelal vinden trainingen in company plaats, om zo effectief mogelijk te zijn in tijd en flexibiliteit. Indien gewenst worden trainingen extern verzorgd.

Terug