Human Resource Development (HRD)

De dialoog als basis voor ons handelen

Contact

Human Resource Development (HRD)

Op een onorthodoxe wijze lossen wij HR-vraagstukken op, over het gehele in-, door- en uitstroomproces. Voor alle belanghebbenden zijn we een deskundig en onafhankelijk klankbord.

We dragen bij aan het realiseren van de organisatiedoelen en het vormgeven van goed werkgeverschap. Respect voor de mens dragen we uit door oprecht en belangstellend in gesprek te zijn met mensen. Het ontwikkelen van de eigen bekwaamheden en het juist inzetten van de capaciteiten is nodig om flexibel te blijven. Wij ondersteunen hierin proactief en bevorderen het gewenste gedrag.

Op projectbasis of ad-interim leveren we meerwaarde op:

  • Strategische personeelsplanning;
  • Implementatie en realisatie van een praktisch en effectief evaluatiesysteem;
  • Ontwikkel- en verbetertrajecten, met grip op proces en resultaat;
  • Concretiseren, vertalen, professionaliseren van HRD;
  • Selectietrajecten;
  • Organiseren van collectieve duidelijkheid en uniformiteit in de cultuur;
  • Casusmanagement;
  • Gedragen vertaling van organisatie visie naar resultaat in handelen.

Terug