Human Resource Management & Development (HRM & D)

De dialoog als basis voor mijn handelen

Contact

Human Resource Management & Development (HRM & D)

Vanuit passie voor mijn vak en gedreven door mijn sterke wil om goed werkgeverschap op de kaart te zetten binnen organisaties, ben ik effectief op alle HR-vraagstukken, over het gehele in-, door- en uitstroomproces. De rol van deskundig en onafhankelijk professional ligt het dichtst bij me. 

Het realiseren van ontwikkeling en groei en het borgen van een goede kwaliteit van processen motiveren mij sterk. Goed werkgeverschap concreet maken zie ik als de basis voor het positioneren van het HR vak. Daar hoort bij respectvol omgaan met mensen, door oprecht en belangstellend in gesprek te zijn. Het ontwikkelen van leiderschap en eigenaarschap combineer ik met het juist inzetten van capaciteiten om de wendbaarheid van organisaties te vergroten. Ik ondersteun hierin proactief en bevorder het gewenste gedrag.

Op projectbasis of ad-interim ben ik inzetbaar op het:

  • (mede) opstellen van visie op HRM en het vertalen hiervan naar concrete resultaten
  • bouwen, (her-)positioneren, professionaliseren van HRM;
  • vormgeven van een praktisch en effectief personeel evaluatiesysteem;
  • resultaatgericht uitrollen van ontwikkel- en verbetertrajecten;
  • optimaliseren van selectietrajecten;
  • bieden van collectieve duidelijkheid en uniformiteit in de cultuur;
  • dossier management.

Terug