Individuele coaching

Ander gedrag aanleren is makkelijker dan bestaand gedrag afleren!

Contact

Individuele coaching

Door individuele coaching helpen we mensen (op alle niveaus) bij het verstevigen van hun rol, in het verkrijgen/houden/vergroten van de eigen regie. Hierbij wordt aandacht besteed aan het vergoten van de eigen kracht, het regelen van zelfbehoud en hoe men zich in verschillende situaties het beste kan verhouden. Dat wordt gerealiseerd met korte effectieve trajecten.

In een persoonlijke ontmoeting wordt een beeld gevormd van de medewerker en zijn/haar verhaal. In dit gesprek gaan we na of er vertrouwen is in de coach en of de medewerker intrinsiek gemotiveerd is. Daarop volgen concrete ontwikkeldoelen en vervolgafspraken.

Bij betrokkenheid van een leidinggevende, vindt een gesprek met de medewerker en de leidinggevende plaats. Gezamenlijk wordt de ondersteuningsbehoefte van de medewerker vastgesteld, zijn de ontwikkeldoelen geduid en worden de verdere stappen in het ontwikkeltraject afgestemd.

De medewerker is en blijft regiehouder van zijn/haar ontwikkeling.

De coaching omvat:

  • Verdieping van het zelfbeeld. Deze verdieping vergroot het inzicht in sterkten, belemmerende overtuigingen, mogelijkheden, beperkingen en ambities
  • Het ontwikkelen van eigen mogelijkheden en praktische (leidinggevende) vaardigheden, gekoppeld aan de afgesproken ontwikkeldoelen
  • Het identificeren en oplossen van knelpunten in de werkomgeving
  • Het compenseren of neutraliseren van eventuele beperkingen

Terug