Coaching zelfleiderschap en dialogisch leiderschap

Ander gedrag aanleren is effectiever dan bestaand gedrag afleren!

Contact

Coaching zelfleiderschap en dialogisch leiderschap

Door maatgerichte coaching help ik mensen (op alle niveaus) bij het vergroten van hun bijdrage en het bevorderen van (zelf-)leiderschap. Ieder persoon is erbij gebaat om in al zijn/ haar handelen eigen regie te hebben. Ik richt me op het vergoten van de eigen kracht, het regelen van zelfbehoud en hoe men zich in verschillende situaties vanuit verschillende posities het beste kan verhouden. Met korte, effectieve trajecten en intensieve gesprekken ervaart de persoon groei en grip. 

In een persoonlijke ontmoeting wordt een beeld gevormd van de persoon en zijn/ haar verhaal. In dit gesprek ga ik na of er wederzijds een klik is en of de persoon intrinsiek gemotiveerd is. Daarop volgen concrete ontwikkeldoelen en vervolgafspraken.

Bij betrokkenheid van een eindverantwoordelijke, vindt een gesprek met de persoon en de eindverantwoordelijke plaats. Gezamenlijk wordt de ondersteuningsbehoefte vastgesteld, zijn de ontwikkeldoelen geduid en worden de verdere stappen in het ontwikkeltraject afgestemd. Voortgang evaluaties helpen om de verwachtingen goed te managen en waar nodig doelgericht bij te sturen.

De persoon is en blijft regiehouder van zijn/ haar ontwikkeling.

De coaching omvat op hoofdlijnen:

  • Verdieping van het zelfbeeld. Deze verdieping vergroot het inzicht in sterkten, belemmerende overtuigingen, mogelijkheden, beperkingen en ambities
  • Het ontwikkelen van eigen mogelijkheden en praktische (leiderschap of leidinggevende) vaardigheden, gekoppeld aan de afgesproken ontwikkeldoelen
  • Het identificeren en oplossen van knelpunten in de werkomgeving
  • Het compenseren of neutraliseren van eventuele beperkingen of belemmerende overtuigingen
  • Het concretiseren van ontwikkelperspectieven
  • Het verankeren van ander gedrag

Terug