Persoonlijkheid assessment

Een zorgvuldig persoonlijkheid assessment is een cadeau voor persoonlijke groei!

Contact

Persoonlijkheid assessment

Voor selectie- en ontwikkelvraagstukken draag ik als gecertificeerde assessor bij aan concrete inzichten en (opleidings-)adviezen om keuzes goed af te wegen en de loopbaan gericht te vervolgen. Ik maak gebruik van de geavanceerde, wetenschappelijk onderbouwde en gevalideerde beoordelingsinstrumenten van SHL. SHL is wereldwijd marktleider op het gebied van ontwikkeling van persoonsassessments.

Een objectieve evaluatie vergroot het inzicht van de persoon in eigen gedrag en stimuleert de motivatie om ander gedrag en/of vaardigheden verder te ontwikkelen. Op basis van deze evaluatie ontstaat een beeld van de aanwezige kwaliteiten en het aanwezige ontwikkelingspotentieel in relatie tot de (toekomstige) functie/rol. Hierdoor kan optimaal gebruik worden gemaakt van aanwezige (leiderschap en leidinggevende) kwaliteiten en talenten van de betreffende medewerker in de (toekomstige) functie. Ingeval van betrokkenheid van een leidinggevende, ontvangt hij/zij concrete handvatten en adviezen om de samenwerking met de persoon zo succesvol mogelijk te laten zijn.

Ik ben overtuigd geraakt van de enorme meerwaarde van een goed assessmentrapport, wat de verdere groei van de persoon stimuleert en toegevoegde waarde voor de organisatie manifesteert. Door de bevindingen en adviezen te vertalen in een ontwikkelplan, waarbij ook de doelen van de organisatie zijn meegenomen, wordt het assessment optimaal benut.

Mijn rapporten zijn niet standaard, integendeel. Het betreft een persoonlijk rapport wat in taal en duiding aansluit op de persoon. Dit zorgt ervoor dat het rapport voor de persoon makkelijk leesbaar is, geheel herkenbaar is en actief wordt gebruikt. 

Terug