Structurele inzetbaarheid (SI)

Eigenaarschap vanuit respect, wederkerigheid en vertrouwen

Contact

Structurele inzetbaarheid (SI)

Structurele inzetbaarheid betekent voor mij doen waar je goed in bent, daarop erkend en gewaardeerd worden en samenwerken op basis van gelijkwaardigheid.

Wat hiervoor nodig is, is:

maatgerichte begeleiding van medewerkers in hun groei en ontwikkeling;

een actief beleid op het bevorderen van veerkracht.

Ik help in het bouwen van een visie op SI en het concreet vertalen hiervan in gedrag en resultaat. Alle belanghebbenden worden betrokken en hebben een actieve rol in het uitdragen hiervan. Leiders en leidinggevenden hebben een bepalende rol in het resultaat en stimuleer ik in bewustzijn hiervan. Ik inspireer en faciliteer in het uitdragen van dialogisch leiderschap, waardoor de medewerker eigenaar blijft van zijn/ haar aandeel. Medewerkers ondersteun ik actief in het vergroten van zelfbewustzijn in combinatie met het ontwikkelen van specifieke vaardigheden.

Een effectief SI-beleid levert op:

  • resultaatgericht leiderschap
  • lerende cultuur
  • duurzame inzetbaarheid, door minder verzuim en afwezigheid
  • meer productiviteit, kwalitatief en kwantitatief
  • grotere betrokkenheid van medewerkers door eigenaarschap
  • meer flexibiliteit van medewerkers door vergroting van veerkracht
  • optimale onderlinge samenwerking op basis van transparantie en constructiviteit
  • positieve en stimulerende werksfeer
  • grotere aantrekkingskracht in de arbeidsmarkt
  • structurele klanttevredenheid

Terug