Nadere kennismaking

Mijn gevoel is een belangrijk kompas voor mijn keuzes en handelen.

Contact

Nadere kennismaking

Ik ben Patricia Abdoel, een gedreven Human Resource Developer/ coach met ruim 20 jaar ervaring. Anders denker die vanuit andere hoeken vragen stelt en naar problemen en oplossingen kijkt. Ik heb ervaring opgedaan in diverse (non-)profit organisaties. Voor mijn professionele en persoonlijke ontwikkeling heb ik aanvullende opleidingen gedaan (SHL assessor, Bewust bedrijf vitaal leiderschap, ZKM-coaching). 

De volgende waarden staan voor mij centraal in mijn handelen: doen waar je goed in bent en dat goed doen, eerlijk zaken doen, autonomie, oprechtheid, afstemming en resultaat. Het blijven ontwikkelen en leren door te doen, ervaar ik als belangrijk om richting te geven aan mijn leven en loopbaan. Daar hoort bij fouten maken en ervan leren. Fouten zijn bronnen van kennis. Hierdoor heb ik grip en maak ik keuzes die mij helpen in mijn volgende stap en voldoening en waardering brengen.

Zo kijk ik ook naar de samenwerking tussen werkgever en medewerkers. Ik zet in op co-creatie en ben graag complementair. Door op het juiste moment de juiste aandacht te bieden en door vertrouwen in te brengen, ontvouwt op een organische wijze de weg naar het resultaat. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf vermoeden. Door de mens te zien en te begrijpen en door een veilige werkomgeving te bieden, kan men de volgende stap zetten of zelfs boven zichzelf uitstijgen. De juiste interventies toepassen helpt daarbij. En dat is concreet terug te zien in: 

verhoogde betrokkenheid/ motivatie

verhoogde productiviteit

lager verzuim

flexibele inzetbaarheid

positieve werksfeer... Oftewel toegevoegde waarde!

Mijn benadering maakt kansen en perspectieven zichtbaar en haalbaar. Praktische en gedragen oplossingen volgen. Het omzetten van conflicten/ blokkades naar openingen/ mogelijkheden, brengt mens en organisatie rust en grip en geeft mij energie en voldoening.

Mijn drijfveren:

  • Mensen zien, horen, begrijpen en helpen om steeds de beste versie van zichzelf te zijn
  • Bevorderen van persoonlijke groei en eigen regie
  • Bouwen van gelijkwaardige effectieve samenwerking
  • Kwaliteit brengen en structurele verbetering in gedrag borgen
  • Autonomie om een unieke beweging te creëren met verrassend resultaat

 

Meer over mijn loopbaan weten? Zie https://www.linkedin.com/in/patricia-abdoel-100b694/

Terug